Visi, Misi

MOTO

‘ Institusi Gemilang Insan Cemerlang ‘

VISI

Sekolah Menengah Kebangsaan Arau cemerlang dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah tahun 2015.

MISI

Sekolah Menengah Kebangsaan Arau menjadi sebuah institusi pendidikan yang unggul menerusi pengisian bersepadu warga sekolah agar dapat :

 1 ) Meningkatkan pencapaian akademik setara dengan peringkat Negeri atau Kebangsaan;

2 ) Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran ( P&P) di kalangan guru dan pelajar.

3 ) Membentuk pelajar berdisiplin dan berakhlak mulia;

4 ) Melahirkan pelajar cemerlang dalam bidang ko-kurikulum peringkat Negeri dan Kebangs

5 ) Mewujudkan kawasan sekolah yang ceria dan kondus

6 ) Menguasai Teknologi Maklumat atau ICT dalam kalangan guru dan pelajar;

7 ) Meningkatkan kemudahan fizikal sekolah.