VERIFIKASI ANUGERAH PEMBESTARIAN SEKOLAH 2018 (APS 2018)

24 Sept – SMK Arau telah terpilih sebagai 5  sekolah terbaik yang tercalon dalam Anugerah Pembestarian Sekolah Peringkat Kebangsaan. SMK Arau amat berbesar hati menerima kunjungan dari panel juri iaitu Pn. Fadzliaton binti Zainuddin, Ketua Unit Penyelarasan Dasar, Sektor Pengurusan Strategik, Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM dan Tn. Hj. Zakaria bin Mahzan,  Ketua Sektor Data dan Teknologi Maklumat,  Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti,  KPM. Panel juri menunjukkan maklum balas yang baik sepanjang sesi lawatan mereka ke beberapa tempat seperti Inovasi Canting Elektronik, Hub Robotik, Bilik Art Teraphy Counseling dan Pusat Sumber.

Anugerah Pembestarian Sekolah 2018 (APS 2018) dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Bahagian Teknologi Pendidikan. APS 2018 ini memberi peluang kepada sekolah, guru, dan murid untuk mendapat pengiktrafan atas kecemerlangan dan kejayaan dalam pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah, selari dengan Anjakan 7 iaitu Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi output kepada pelbagai program Pembestarian Sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-economy).

Bookmark the permalink.