KEPUTUSAN PAV 2012

Slip keputusan PAV 2012

Selamat Hari Guru

“Selamat Hari Guru” kepada semua warga SMK Arau khususnya dan guru-guru di Malaysia amnya, semoga cikgu semua dapat memberikan ilmu pada anak-anak murid dengan ikhlas  dan berdedikasi. Kepada semua guru, jasa kalian semua akan selalu kami kenang selama-lamanya dan teruskanlah perjuanganmu menjadi pelita untuk anak bangsa. Pada tahun 2013 ini tema hari guru adalah  ‘Guru Malaysia: 1 Aspirasi 1 Agenda’  Semoga kita sebagai guru dapat menjayakan aspirasi dan agenda pendidikan seperti yang dihasratkan oleh kerajaan.

download (1)

Terima Kasih Cikgu!!!

PELANCARAN PROGRAM “SMK ARAU SEKOLAH KU”

Isnin 22 April 2013- Majlis Pelancaran Program Sekolah Penyayang telah disempurnakan oleh Tuan Pengetua SMK Arau. Program SMK Arau Sekolah Ku melibatkan 3 elemen iaitu Sekolah Penyayang, Mentor Mentee dan Ceria Ke Sekolah. Objektifnya adalah :

  • Menanam rasa sayang terhadap sekolah dalam kalangan warga SMK Arau terutama kepada setiap pelajar.
  • Ada rasa kepunyaan “Sense of Belonging.
  • Konsep sekolah penyayang – guru penyayang
  • Mentor mentee mewujudkan rasa persefahaman dan saling menghormati antara guru sebagai mentor dan murid sebagai mentee. Mentor berperanan sebagai pembimbing kepada menteenya.
  • Ceria ke sekolah – menjadikan pelajar lebih berminat datang ke sekolah, dan menghayati alam persekolahan.   Datang sepantas kilat dan pulang seperti semut bagi menggambarkan pelajar sepatutnya menjadikan sekolah sebagai tempat pilihan utama menjalankan aktiviti.