ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN 1DAN 4 BAGI TAHUN 2016

4 – 8 Jan 2016. Orientasi Tingkatan 1 dan 4 yang telah diadakan bertempat di Dewan Besar bagi tingkatan 1 dan surau SMK Arau bagi tingkatan 4. Antara objektif program ini ialah mendedahkan pelajar dengan persekitaran baru dari aspek kurikulum dan kokurikulum sebagai panduan untuk mencapai kecemerlangan sahsiah dan akademik bagi melahirkan insan yang cemerlang. Bagi tingkatan 4 pula  adalah untuk membantu pelajar memahami kepentingan setiap mata pelajaran yang akan dipelajari dan peranannya dalam menentukan kerjaya.