Maklumat Am

Menu maklumat am mengandungi maklumat am berkaitan dengan sekolah SMK Arau, antaranya maklumat berkaitan perutusan pengetua, sejarah sekolah, enrolmen pelajar, soalan FAQ dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut sila klik pada sub menu yang berkenaan.