Kurikulum

Menu kurikulum  mengandungi maklumat  berkaitan dengan kurikulum sekolah SMK Arau, antaranya maklumat berkaitan takwim kurikulum dan program MANTAP. Untuk maklumat lanjut sila klik pada sub menu yang berkenaan.