Kokurikulum

Menu kokurikulum mengandungi maklumat  berkaitan dengan kurikulum SMK Arau, antaranya maklumat berkaitan takwim dan lokasi kegiatan kokurikulum. Untuk maklumat lanjut sila klik pada sub menu yang berkenaan.