KEM TEKNOLOGI HIJAU

28, 29 dan 30 September – SMK Arau telah menghantar 8 orang pelajar untuk menyertai Kem Teknolgi Hijau yang bertempat di Tasoh Lake Resort & Retreat, Perlis. Kem tersebut telah dianjurkan oleh Centre For Education, Training and Research in Renewal Energy (CETREE). Kem tersebut telah diserati oleh 98 pelajar sekolah menengah sekitar negeri Perlis. Para peserta yang menyertai program ini didedahkan dengan ilmu yang mengenai kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.

Seramai 3 orang pelajar SMK ARAU bakal mewakili negeri Perlis ke peringkat kebangsaan di Sabah pada 8 – 11 November 2016.

Bookmark the permalink.