Kem Teknologi Hijau Penggerak Digital Peringkat Negeri Perlis 2018

4 – 6 September 2018 –  BTPN Perlis, SMK Arau serta guru-guru penggerak digital Negeri Perlis  telah menganjurkan Kem Teknologi Hijau Penggerak digital buat kali pertama pada tahun ini. Kem ini diadakan di SMK Arau selama 3 hari 2 malam. Pengisian kem yang menggalakkan pelajar mengitar semula bahan serta penghasilan produk mesra alam diharap peserta-peserta kem dapat menjadi masyarakat berilmu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cara hidup lebih baik serta menghayati teknologi hijau yang cuba diterapkan oleh guru-guru di sini. Selain daripada penghayatan mengenai Teknologi Hijau, peserta-peserta  kem juga didedahkan dengan modul penggerak digital. Modul ini telah dibangunkan oleh Malaysia Digital Economic Corporation dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul ini adalah bagi membantu sekolah membina modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran abad ke-21, bertanggunjawab dan berdaya tahan untuk mencapai matlamat Pembestarian Sekolah.

Modul-modul ini boleh menjadi panduan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti serta penjenamaan semula kelab-kelab berteraskan digital di sekolah di samping memperkukuhkan kemahiran digital murid-murid. Modul-modul yang disediakan adalah.

  1. Duta Penggerak Digital
  2. Penggerak Digital (Video dan Fotografi)
  3. Penggerak Digital (Komputer)
  4. Penggerak Digital (Robotik)
Bookmark the permalink.