JAYAWARIS TINGKATAN 3 DAN 5 2019

12 Februari 2019 – Majlis Jayawaris merupakan hari Penetapan Target yang dianjurkan untuk memberi pendedahan dan motivasi kepada murid PT3 dan SPM khususnya untuk meningkatkan prestasi akademik masing-masing dengan meletakkan suatu target bagi setiap matapelajaran peperiksaan awam  yang akan diduduki pada tahun ini. Dalam erti kata lain, semasa program ini nanti, ibu bapa atau penjaga bersama-sama murid berupaya merencanakan target atau matlamat murid. Pada masa yang sama pihak sekolah secara tidak langsung dapat menentukan target setiap matapelajaran utama di sekolah. Justeru itu, melalui pemuafakatan diantara pihak sekolah, ibu bapa atau penjaga bersama-sama murid-murid  secara tidak langsung dapat memantapkan institusi kekeluargaan ke arah kecemerlangan dalam aspek akademik khasnya.

Bookmark the permalink.