HEM

Menu kurikulum  mengandungi maklumat  berkaitan dengan Unit HEM sekolah SMK Arau, antaranya maklumat berkaitan organisasi HEM, senarai guru tingkatan dan unit Bimbingan dan Kaunseling. Untuk maklumat lanjut sila klik pada sub menu yang berkenaan