Enrolmen Pelajar

KELAS

L

P

JUM

TINGKATAN SATU

65

81

146

TINGKATAN DUA

78

68

146

TINGKATAN TIGA

75

64

139

TINGKATAN EMPAT

52

54

106

TINGKATAN LIMA

75

69

143

TINGKATAN  6  ATAS

PEND. KHAS

32

15

47

Jumlah Murid

376

351

727