Enrolmen Pelajar

KELAS

L

P

JUM

TINGKATAN SATU

128

96

224

TINGKATAN DUA

117

112

229

TINGKATAN TIGA

131

113

244

TINGKATAN EMPAT

113

108

221

TINGKATAN LIMA

80

96

176

TINGKATAN  6  ATAS

13

29

42

PEND. KHAS

38

30

68

Jumlah Murid

620

584

1,204