KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS DAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH SMK ARAU

12 dan 13 April 2014 lalu, satu Kursus Kepimpinan Pengawas dan Pengawas Pusat Sumber Sekolah SMK Arau telah diadakan bertempat di UiTM Arau. Kursus ini merupakan satu program khas yang telah dirancang untuk memberi pendedahan serta perkongsian pengalaman di samping mendapat kemahiran-kemahiran yang boleh membantu mereka dalam menjalankan tugas sebagai pengawas dan pengawas pusat sumber sekolah dengan berkesan dan bertanggung jawab. Kecemerlangan sekolah dalam akademik dan kokurikulum berkait rapat dengan disiplin pelajar. Tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Pengawas dan Pengawas Pusat Sumber adalah amat berat dan memerlukan kewibawaan, ketrampilan, kesabaran, keberanian dan jati diri yang kukuh. Oleh itu, pihak pentadbir sekolah berpendapat bahawa Pengawas dan Pengawas Pusat Sumber yang telah dipilh perlu menyertai kursus terbut yang merangkumi persediaan serta latihan dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani. Kursus yang telah berlangsung selama 2 hari satu malam ini telah mendapat kerjasama daripada pihak UiTM Arau. Pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan semua pihak bagi menjayakan program ini.

TAKLIMAT PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 DAN PBS BENTUK BAHARU

8 April 2014 – Pihak Pentadbiran SMK Arau telah mengadakan satu sesi taklimat mengenai pentaksiran bentuk baharu yang melibatkan Tingkatan 3(PT3) serta PBS Tingkatan 1 dan 2. Taklimat ini telah disampaikan oleh En. Ghazali Bin Ahmad (PK Pentadbiran) dan Pn. Fauziah bt. Abd. Rahman (PK Kokurikulum). Menerusi pelaksanaan penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), tiada lagi peperiksaan berpusat untuk pelajar Tingkatan 3 dan akan dilaksanakan di peringkat sekolah sahaja. Bentuk penilaian di peringkat sekolah PT3 ini akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid-murid ke tingkatan 4 sama ada di Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) termasuk Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional.

Mata pelajaran Sains, Matematik, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Bahasa Arab, Cina, Tamil, Iban dan Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja manakala mata pelajaran Sejarah dan Geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis, ujian amali, projek, kajian lapangan atau kajian kes, Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran itu berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran yang ketara disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB BOLA JARING SMK ARAU

Kelab Bola Jaring SMK Arau telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Terengganu dan Kelantan pada 21 hingga 23 Mac 2014. Seramai tiga puluh dua orang murid dan tiga orang guru telah terlibat dalam lawatan ini. Antara tempat yang dilawati ialah Taman Tamadun Islam, Tambatan Diraja, Menara Tinjau Kota Bharu, Pantai Cahaya Bulan, Kampung Kraftangan, Pasar Payang, Pasar Siti Khadijah, Pasar Buluh Kubu, Pasar Tengku Anis dan Pusat Beli-belah Kota Bharu (KB Mall). Semoga lawatan seperti ini akan terus dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang.